درباره ما

ما تمام تلاش خود را ميكنيم تا بتوانيم غذا و نوشيدنيهاي سالم را به دوستان كافه كارين ارائه دهيم امسال موفق شديم در يك دوره فشرده گواهي نامه آشنايي با ايمني غذايي (غذاي ايمن كسب و كار بهتر) را از بي سي آي كانادا دريافت كنيم و تمام تلاش خود را خواهيم كرد كه به زودي به عنوان اولين كافه داراي استاندارد بين المللي بهداشت در ايران به شما خدمت كنيم